Embriyo Dondurma

Embriyo dondurulmasının avantajları nelerdir?

Toplamda çiftin gebe kalma şansı artıyor. Kalan iyi kalitede embriyoların da daha sonra değerlendirilmesi söz konusu olduğunda, çift için daha ekonomik, fiziksel olarak daha az yorucu ve daha kısa zamanda tedavi şansı doğmuş oluyor.

Polikistik over sendromu olan hastalarda yumurtalıkların aşırı cevabı oluştuğunda (şiddetli ovaryen hiperstimulasyon sendromu olarak adlandırılır) yumurtalar toplanarak oluşan tüm embriyolar daha sonra transfer edilmek üzere dondurulabilir.

Siklus (bir tüp bebek deneme süreci) seyrinde endometrium kalınlığı yetersiz izlendiğinde, endometrial polip tespit edildiğinde ya da transfere yakın zamanda kırılma kanaması olduğunda embriyolar dondurularak daha sonra transfer edilebilir.

Kanser kemoterapisi ya da radyoterapisi öncesi embriyo dondurulması önerilebilir.

Embriyolar nasıl dondurulmakta ve çözülmektedir?

Embriyolar tüm gelişim evrelerinde dondurulabilmektedir. Embriyolar koruyucu bir sıvı ile karıştırılarak plastik tüp ya da cam ampullere konulur ve sıvı nitrojen içerisinde -196 derecede dondurularak saklanır.

Dondurulmuş embriyolar çözülecekleri zaman sıvı nitrojenden çıkarılır, oda sıcaklığında çözülür, koruyucu sıvıdan ayrılarak özel bir kültür ortamına alınır ve inkübatöre (embriyoların bekletildiği cihazlar) konulur. Aynı gün iyi görünen embriyolar transfer edilebilir.

Dondurulmuş embriyolar ne kadar saklanabilir?

Her ülkenin kendisini bağlayan yasal düzenlemeleri mevcuttur. Türkiye’de dondurulmuş embriyolar en fazla 5 yıl saklanabiliyor. Beşinci yılın sonunda çiftin izni alınarak saklanmaya devam ediliyor ya da imha ediliyor.

Dondurulmuş embriyolar çözüldüğünde canlılık oranı nedir?

Tüm dondurulan embriyoların çözüldüğünde aynı canlılıkta bulunmaları mümkün olmayabilir. Fakat iyi bir dondurma çözdürme programında bu oran yaklaşık %90-95’tir. Yani genel olarak dondurulan her 10 embriyonun yaklaşık 9’u çözüldüğünde transfer edilebilir durumda olmaktadır. Klivaj dönemi adı verilen 2. veya 3.gün embriyolarında bu oran %98’lere kadar çıkabilmekte. Ayrıca embriyolardaki canlılık orası nadir de olsa kişiden kişiye değişiklik gösterebilmekte. Farklı merkezlerde belirtilen daha düşük dondurma çözme oranlarının temel sebebi düşük oosit ve sperm kalitesi olabildiği gibi, embriyoların büyütülmesi sırasında sağlanan optimal olmayan laboratuar şartları ve dondurma/çözme işlemlerinin yetkin personel tarafından yapılmamasıdır. Geçmiş yıllarda, teknolojinin günümüz seviyesinde olmadığı dönemlerde elde edilen düşük canlılık oranları neticesinde sadece belirli vakalarda önerilebilen embriyo dondurma uygulaması, günümüzde etkin olarak kullanılan kliniklerde artık rutin tedavinin bir parçası haline gelmiştir.

Dondurulmuş çözülmüş embriyolar nasıl transfer ediliyor?

Hastanın transfere hazırlanmasında temel felsefe endometriumun hazırlanması ve yeterli kalınlığa ulaşmasıdır. Bunun için doğal siklus ya da estrojen içeren ilaçlarla hazırlanmış siklus tercih edilebilir. Bu iki yöntemin de başarısı aynıdır.

Doğal siklusta folikül takibi yapıyoruz ve endometriumun kendi halinde kalınlaşmasını bekliyoruz. Transfer genellikle ovulasyondan 2-3 gün sonra yapılmaktadır. Kan hormon düzeylerini (E2, LH ve Progesteron) takip ediyoruz çünkü belirleyicidir. Transfer gününe kadar herhangi bir ilaç vermiyoruz. Embriyolar transfer edildikten sonra ise progesteron ile destek tedavisi başlatıyoruz.

Hazırlanmış siklus ise kadının adetleri düzenli değilse ve yaşı ileri ise tercih edilir. Estrojen bantları ya da hapları ile endometrium kalınlığı minimum 7-8 mm’ye ulaşana kadar ultrason ile takip ediyoruz. İlaçlara GnRH analogları da eklenebilmektedir. Transfer sonrası rutin progesteron destek tedavisine başlıyoruz.

Genel olarak çoğu tüp bebek kliniğinde dondurulmuş çözülmüş embriyolarla yapılan transferlerin başarısı taze embriyo transfer sonuçlarından düşük olabiliyor. Bizim kliniğimizin dondurma ve çözme teknikleri oldukça başarılı olup taze transferlerdeki gebelik oranlarına yakın gebelik oranları elde edebiliyoruz.

Dondurulmuş embriyodan doğan bebeklerde bir sağlık sorunu söz konusu olabilir mi?

Şimdiye kadar olan bilgiler dahilinde dondurulmuş çözülmüş embriyoların transferinden doğan bebeklerde doğuştan anomali oranı diğerleri ile kıyaslandığında daha yüksek değildir. Sonuç olarak dondurulmuş embriyo uygulamaları güvenli ve hasta için ekonomik olan uygulamalardır.