• 2021/04/13
  • 0
  Yumurta donasyon ve Taşıyıcı annelik programları yakınlara yardım mı yoksa para kazanması mı amacı taşıyor?

  Yumurta donasyon ve Taşıyıcı annelik programları yakınlara yardım mı yoksa para kazanması mı amacı taşıyor?

  Fedakâr bir taşıyıcı annelik ve yumurta donasyonun şekli var mı?

  Read more
  • 2017/08/15
  • 0
  Klinikte kısırlık tedavisi için kullanılan İlaçlar

  Klinikte kısırlık tedavisi için kullanılan İlaçlar

  Kullanılan Uyarıcı ilaçlar şunlardır: Triptorelin içeren ilaçlar Dekapeptil (3,75 mg) gonadotropin salıveren hormon analogları grubundan bir ilaç. Diğer ilaçlarla Dekapeptil klinik olarak anlamlı bir ilaç etkileşimi tespit edilmiştir. Dekapeptil uygulanması kadın fibroidleri ve endometriyoz tedavisinde kullanılmaktadır. infertilite için öngörülen ilaç olarak yardımlı üreme teknolojileri (ART) (embriyo transferi işlemi sırasında özellikle in vitro fertilizasyon,) ile birlikte.Read more
  • 2017/02/14
  • 0
  BioTexCom kliniğin Üstünlükleri

  BioTexCom kliniğin Üstünlükleri

  Donör yumurtası ile İVF tedavisi alanında BioTexCom kliniğin diger kliniklerden üstünlükleri:   Kliniğimizde ciddi tıbbi ve psikolojik muayeneden geçen geniş donör yumurtası veritabanımız var Donör yumurtası ile 5 başarısız girişim halinde paranın 100% iadesi Kliniğimiz her bir müşteri için bireysel yaklaşım sağlıyor İVF prosedürlerin ucuz fiyatı «Her şey dahil» gibi hizmet paketi (tıbbi, tedavi, konaklama,

  Read more
  • 2015/08/26
  • 0
  Vekil çocukların ebeveynleri için doğum izni

  Vekil çocukların ebeveynleri için doğum izni

  Kiralık anneliyı dünyayı iki kampaya böldü – “lehine” ve “karşıt”. Taşıyıcı annelik iletimi Almanya, Avusturya, Norveç ve İspanyada örneğin yerel yasalar tarafından yasaklanmıştır. Avustralya, İngiltere, Danimarka, İsrail, İsveç, Kanada ve Hollanda gibi ülkelerde infertil çiftin taşıyıcı annelik hizmetler için mali ödül almadan embriyo taşımak için izin verilir. Ukraynada yardımcı üreme teknolojileri her türlü izin vardır.

  Read more
  • 2012/01/23
  • 0
  FAQs

  FAQs

  Q: IVF tekniği benim yumurtalıklarima zarar veriyormu?A: Orada laparoskopi veya ultrason yumurtalıklara zarar vermegi hakkında düşünmek için hiç bir neden yoktur. Aslında, tıp literatüründe bazı raporlar yumurtalık biyopsi sonrasında gebelik infertilite uzun vadeli geçmişi ile çiftlerde meydana geldiğini göstermektedir. Q: Benim yumurtalıklarım alınan zaman etrafında yara izi kalacakmı?A: Değil normalde. Cerrah ultrasonografik (ultrason) veya cerrahi yöntemlerle yumurtaRead more
  • 2012/01/20
  • 0
  Hileden Dikkatlı olun!

  Hileden Dikkatlı olun!

  Yasalara saygılı üreme tıbbı kliniği nasıl seçmek ve yasadışı şirketleri önlemek. Hamile olmak son derecede önemli ve ciddi bir karardır, özellikle siz üreme tıbbı yöntemini bu sorunu çözmek için seçtiniz. Çok tesüf bu alanda dolandırıcılar ve sahte üreme tıbbı klinikleri ile karşılaşa bilersiniz.

  Read more
  • 2011/10/18
  • 0
  Terim

  Terim

  Amenore – bastırılmış menstruasyon Androjen – ağırlıklı erkek steroid hormon Androlojist – erkek fertilitesi başarısızlıklarından biri Antikor – arası lenf kan serumunda mevcut olan çözünebilir glikoproteinler; ya da tanıyan hücre zarındaki mevcut ve bağlama antijenler. Yardımlı üreme – suni tohumlama Biyopsi – mikroskobik biyokimyasal ve mikrobiyolojik inceleme için bir iğne kullanılarak rezeksiyon veya delinme vücut dokuları çekilmesi

  Read more
  • 2011/10/18
  • 0
  Yumurta bağışı programı için gerekli analizler

  Yumurta bağışı programı için gerekli analizler

  Kadınlar için gerekli Analiz Ve Sınavlar: Rw, HBs, HCV, HIV, frengi/sifiliz (en fazla 6 ay daha önce yapılr) TORCH enfeksiyonları (rubella ve toksoplazma) Vajinal akıntı analizi Karyotip analizi Kan grubu ve Rh faktörü Tam kan sayımı (en fazla 1 ay önce yapılır) Biyokimyasal kan sayımı (bilirubin, AST, ALT, kreatinin, tam protein) Koagulogram LH (lüteinleştirici hormon)

  Read more
  • 2011/10/18
  • 0
  Lazer destekli yuvalama

  Lazer destekli yuvalama

  Embriyo başarılı gebelik için membranı kırmak gerekir. Embriyo membranı kırmak ve bu süreçi asanlaştırmak için lazer desteği ile özel bir yöntem var. Bu delik mekanik olarak bir pipet ve özel lazer  kömekliği ile yapılır. O biyolojik asitle yapılıyor. Bu yöntemle gebeliğin süretini artırmak büyük hacimde kesin yoktur. Aşağidakı hasta prupları lazer desteği ile kuluçkalık yumurta

  Read more
  • 2011/10/18
  • 0
  Preimplantasyon Genetik Tanı

  Preimplantasyon Genetik Tanı

  Preimplantasyon Genetik Tanı, hücresel – biyolojik ve moleküler genetik incelemeler anlamına gelir ve bunun yardımı ile suni dölleme yoluyla alınan bir embriyonun alvusa implante edilip edilmediği konusunda bir karar alınır. PGT, kromozomların kalıtsal hastalıklarını ve zararlı özelliklerini belirlemek ve çocuğun cinsiyetini ve kalıtsal özelliklerini belirlemek için kullanılır.  PGD 10.000 defadan çok kullanıldı. 90’lı yıllardan beri

  Read more
Yardıma ihtiyacınız var mı