Terim

Amenore – bastırılmış menstruasyon

Androjen – ağırlıklı erkek steroid hormon

Androlojist – erkek fertilitesi başarısızlıklarından biri

Antikor – arası lenf kan serumunda mevcut olan çözünebilir glikoproteinler; ya da tanıyan hücre zarındaki mevcut ve bağlama antijenler.

Yardımlı üreme – suni tohumlama

Biyopsi – mikroskobik biyokimyasal ve mikrobiyolojik inceleme için bir iğne kullanılarak rezeksiyon veya delinme vücut dokuları çekilmesi

Blastosist – Memelilerde döllenmiş yumurtanın peş peşe bölünerek uterus boşluğuna ulaştıktan sonraki ilk farklılaşmış hâli. Dışta hücrelerden oluşmuş bir kılıf (trofoblâst) ile gelişmenin ileri safhalarında embriyoyu meydana getirecek olan küçük bir hücre kitlesini kapsar.

Rahim boynu – Serviksin Rolü Serviks(rahim ağzı), rahimin vajene açılan dar boynudur. Serviks, aynı zamanda enfeksiyonların rahme ulaşmasını engellemeye yardımcı, önemli bir bariyer görevi de görmektedir. Gebelik sırasında serviks, bebeği rahim (uterus) içinde tutmaya yardımcı olmak için sıkıca kapalı durumda kalır.

Kromozom – Kromozomlar, boyutları mikronla ölçülen, elektron mikroskobunda İ, V ve J şeklinde görünürler. Kromozom sayıları canlı çeşitlerine göre değişiklik göstermektedir. İnsanın kromozom sayısı 46dır. 22 tanesi çift otozom kromozomdur. İnsan hücrelerinde bir çift de eşeysel kromozom vardır ve genel toplamı 46 olmaktadır. Kromozomlar, DNA zinciriyle Histon denilen protein zincirinden oluşmaktadır. DNA zincirleri ise, özgül proteinleri sentezlemekle görevli Gen denilen birimlerden oluşmaktadır.

Kromotizm – kromozomlar veya belirli kromozom yapısal değişikliklerin normal sayıda sapma. Frekans ebeveynlerin yaşlanma ile artar (>% 1-2 35 yaş,>% 9’a 43 yıl)

Yumurtalığın sarı vücutları – kadının vücutunda muvakkatı bez. Ovülasyondan sonra oluyor ve progesteronu üretir.

DNA – Deoksiribo Nükleik asit veya kısaca DNA, tüm organizmalar ve bazı virüslerin canlılık işlevleri ve biyolojik gelişmeleri için gerekli olan genetik talimatları taşıyan bir nükleik asittir.

Duktus deferens – sperm çıkartan kanal.

Yumurta seçimi – yumurtaldan folikül mayesini emme; ve 12 mudaheleye kadar sunni dölleme.

Ejakülat – sperm çıkarması.

Embriyo – Hamileliğin sekizinci haftaya kadar yumurtanın döllenmesi saati tanımlayan bir terim.

Embriyo dönemi – döllenme ve gebelik sonra 8 haftaya kadar.

Embriyo transferi – İVFden sonra rahimden dışarı sunni dölleme olunmuş kadının rahimin veya fallöp tüpün içine yumurta koyuluyor.

Embriyopati – Gelişmekte başarısız embriyo.

Endokrinoloji – endokrin sistem anomalileri ele bağlı hastalık tedavisi ile ilgili tıp genç ve gelişen dallarından biridir.

Endometriozis – yumurta yanında endometrial doku ile karakterize bir hastalıktır.

Endometrium – Rahim iç zarı olarak da bilinen “endometrium”, her ay adet kanamasında rahim içinden dökülen dokunun ismidir. “Endometrialhiperplazi” (Endometriyal hiperplazi) veya diğer ismi ile “endometriumhiperplazisi ise bu rahim içi zarı dokusunun normalden fazla kalınlaşması ile karakterize bir durumdur.

Epididimis – Erkek üreme sisteminde, testislerin üzerinde bulunan spermlerin olgunlaştığı ve kısa bir süre depolandığı yer.

İn vitro fertilizasyon (IVF) – ya da halk arasındaki adıyla tüp bebek; bir yumurtanın sperm tarafından, vücut dışında (in vitro) sunî olarak döllenmesi sürecidir. IVF, kısırlık tedavisinde diğer yardımlı üreme yöntemleri başarısız olduğunda kullanılan önemli bir tedavi yöntemidir.

Doğurganlık – doğal yeteneği ile hayat vermek.

Folikül – tek bir yumurta hücresini sarmalayan ve onu besleyip koruyan yapıdır. Her yumurtlama döneminde bir folikül olgunlaşarak yumurta hücresini serbest bırakır.

FSH / YUMURTA bitkisel desteği – kaliteli bitkisel destek – Yumurta Kalite Geliştirme bitkisel destek her yaştan kadınlarda yumurta kalitesini artırmaya yardımcı şifalı otlar dengeli bir kombinasyonundan oluşur. Tedavi tamamen olgunlaşmış kaliteli yumurta üretmek, böylece onu ısınma, yumurtalık etrafında kan akımı artabiler. Bu idame tedavisi yumurta kalitesi ve İVF keçdikde tevsiye edilir.

Gamete – cinsiyet hücresi

GİT – Gamete İntrafallop Transferi, İVF yönteminde yalnız kadının sağlıklı tüpleri oldukda kullanır.

Gonadotropik hormonlar – ön hipofiz tarafından salgılanan hormonlar; cinsiyet bezleri uyarıyor ve organizmanın üreme funksıyonunu kontrol ediyor.

HCG – yumurta rahim duvarına yerleştikten 6 gün sonra bulunabilir. Test genellikle koldan alınan kan örneğinde veya idrarda yapılır. Kanda yapılan HCG testi HCG’nin gerçek düzeyini belirlerken, idrarda yapılan testler HCG’nin varlığını veya yokluğunu gösterir.

Testisler – erkek genital bezi.

Hormon – kan yoluyla hareket eder ve bir vücudun bir kısmından bir sinyal taşıyan bir kimyasal maddedir.

Kadın döngüsünde Hormonlar:

Folikül uyarıcı hormon (FSH) – erkekte sperm üretimini uyaran bir üreme hormon. Kadınlarda FSH yumurtlamak için gerekli olan yumurtalık folikül büyümesini ve yumurta üretimini uyarır. Folikül büyüdükçe inhibini çıkarır ve FSH üretimini durdurur.

Lüteinleştirici hormon (LH) – yumurtlama nedeni olur.

Östrojen – kadın üreme sisteminin büyümesini tetikleyen sorumlu iki prensip kadın seks hormonlarının biri. Menstrüel siklusun ilk yarısında, bu hormon zengin kan beslenmek için rahim duvarına uyarır.

Progesteron – normalde yumurtlamadan sonra ve gebelik sırasında salgılanan önemli bir yumurtalık hormon. Progesteron rahim mukozasının kalınlaşmasının nedenidir ve bu yüzden bir döllenmiş yumurtanın implantasyonu kabul edebilir.

Hormon Tedavisi – tıp yardımı ile hormon regülasyonu.

Intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu – tek bir sperm yumurtaya direkt olarak enjekte edildiği bir in vitro fertilizasyon işlemdir.

Kısırlık – Genellikle kısırlık yani (infertilite) kadın da hiç gebeliğin oluşmaması ya da daha önceden gebelik oluşmasına rağmen başka bir gebeliğin oluşmaması şeklin de ortaya çıkmaktadır. Çoğunlukla bütün kadınların yaklaşık olarak %25’i hayatlarının herhangi bir dönemlerin de kısırlık vakası ile karşı karşıya gelmektedir. Ayrıca her kadının doğurganlık açısından da en verimli olarak görüldükleri yaş ise 25 civarı olmaktadır. Genel olarak 35 yaşından sonra ise kadındaki doğurganlık özelliği belirgin ölçüler de azalmalar göstermektedir.

Suni Dölleme – Suni dölleme, yani sperm hücresinin erkekten kadına cinsel temas olmadan da tıbbi bir müdahaleyle aktarılması mümkündür. Sperm hücresinin kadının üreme organlarına döllenme amacıyla aktarılması çoğu kez başarıyla yapılmıştır. Bu işin temelinde, daima evli çiftin çocuk edinme arzusu yatar. Kısır erkeklerde bile suni dölleme başarıyla sonuçlanır. Çünkü, verilen spermatozoid toplama ve yoğunlaştırma yoluyla biyolojik yönden daha etkili bir duruma sokulur, böylece suni döllemeyle kadının gebe kalma olanağı artırılır.