Preimplantasyon Genetik Tanı

Preimplantasyon Genetik Tanı, hücresel – biyolojik ve moleküler genetik incelemeler anlamına gelir ve bunun yardımı ile suni dölleme yoluyla alınan bir embriyonun alvusa implante edilip edilmediği konusunda bir karar alınır. PGT, kromozomların kalıtsal hastalıklarını ve zararlı özelliklerini belirlemek ve çocuğun cinsiyetini ve kalıtsal özelliklerini belirlemek için kullanılır. 

PGD 10.000 defadan çok kullanıldı. 90’lı yıllardan beri kullanılmaktadır. PGT, birçok etik ve politik çelişkiye neden olur, çünkü temel bir soruna  yani yaşam embriyo dokunmaktadır. Birçok ülkede, PGT yasayla düzenlenmiştir ve sadece kesin amaçlarla kullanılmasına izin verilmektedir. Almanya’da PGT kötü kalıtsal hastalıklardan, ölüm veya düşüklerden kaçmak için kullanılır.

Preimplantasyon tanı – İVF yöntemi ile elde edilen embriyoların kadının rahim boşluğuna ımplantasyon ettikten önce genetik testidir. Döllenmeden sonraki üçüncü günde, bir embriyo altı veya on hücreden oluştuğunda, bir veya iki hücre çıkarılır ve genetik mutasyonlar üzerinde incelenir. Anöploidi taraması implantasyon öncesi genetik tanısıdır,  ilave kromozomların olduğunu veya eksikliği için test yapılır.

Kalıtsal hastalıklardan kaçınmak ve bebeğin cinsiyetini tanımlamak için 1990 yılında PGT yöntemi ile İngilterede ilk bebek doğulmuşdu. Monogenetik kalıtsal hastalıkları dışlanan bir çocuk, 2 yıl sonra doğuldu. PGT yardımı ile doğulan çocuk sayısı bu güne kadar 10.000den çoktur. PGT yalnızca yaklaşık 200 hastalığın belirlenmesinde değil aynı zamanda suni döllemenin başarı oranını arttırmak ve bebeğin cinsiyetini belirlemek için de kullanılmaktadır. PGT yalnızca yaklaşık 200 hastalığın belirlenmesinde değil aynı zamanda suni döllemenin başarı oranını arttırmak ve bebeğin cinsiyetini belirlemek için de kullanıyor.