İstatistiksel olarak, Amerikada IVF prosedürü ile doğan çocukların sayi – 1,5%

2013 yılında Amerikan çocuklarının% 1,5’inden fazlası IVF prosedürü yardımıyla doğdu. Bu veriler ABD’nin üreme teknolojileri topluğun yaptığı raporunda yazılmış.

Her yıl ABD’de İVF yöntemi ile doğan çocukların sayı sürekli artmaktadır. Böylece, 2013 yılında tüm İVF yöntemi ile doğmuş çocuklardan ikizlerin ve üçüzlerin  sayısı önemli ölçüde azalmıştır. 2013 yılında yaklaşık olarak 174 962 IVF girişimi oldu ve raporta bildirildiği üzere 63 286 çocuğun doğmasına yol açtı. Uzmanların tahminlerine göre, benzer çocukların yüzdesi kademeli olarak artacak ve yakında geleneksel anlayışla karşılaştırılacaktır. Bu göstergeler (IVF’nin ve üretkenliğin gerçekleştirilmesi) 2012 yılının verilerinden az da olsa farklıdır. Gametlerin veya zigotların rahim tüpüne teknolojisi ile IVF prosedüründen daha invaziv olan 1%’i doğdu.

In vitro fertilizasyonun en büyük başarısı genç kadınlarda 35 yaşına kadar izlenir. Bu yaş grubunda olan kadınlar kendi yumurtalarını kullanarak başarılı kavramaların 40% ulaşıyorlar. Dondurulmuş yumurtaları kullanan kadınların başarı düzeyi 44%’e ulaşıyor. Ama kadının yaş artımı ile başarı katsayısı azalır. Yani 38-40 yaş grubunda 35%, 41-42 yaşlı kadınlarda 31%, ve 43 yaşdan fazla kadınlarda 21%’e düştü.