Bilim adamları IVF implantasyonun başarısızlığının sebeplerini buluyor

Araştırmacılar, IVF’den sonra embriyonların uterus duvarına yapışmamasının prosesinin biyolojık nedeni tespit ettiler.

Son araştırmaların göstergelerine göre , tekrarlanan başarısız implantasyon kadınlarında endometriumunda mikroRNA (miRNA) düzeylerinin değiştiğini bulmuştur. Ama bu moleküllerin embriyona bağlanması nasıl etkilediği önceden bilinmiyordu.

Manchester Üniversitesi’ndeki İnsani Gelişme Enstitüsü’ndeki bilim insanları, daha önce bağlanma sürecinde rol oynamadığı bilinen başka bir insülin benzeri büyüme faktörü reseptörü (IGFR1) molekülünü inhibe ederek bunu yapabileceklerini keşfettiler.

Araştırmacılar laboratuardaki insan endometriyal hücrelerini büyütüyor ve fare embriyolarının bu uterus duvar modeline ne kadar iyi bağlanabileceğini test ediyorlardı. Onlar, miRNA-145’ün rahimdeki IGF1R düzeylerini modüle edebildiğini ve artan seviyelerde miRNA-145’in ve azalan IGF1R düzeylerinin implantasyon oranlarının daha düşük olduğunu bulmuşlardır.

 “Çalışmamız, embriyonun uterusa yapışması için IGFR1 varlığının gerekli olduğunu önermektedir” – Profesör John Aplin söyledi.

2010 yılda taze IVF döngülerinin yaklaşık 32% kendi yumurtalarını kullanarak 35 yaşdan aşağı olan kadınlar için canlı bir doğumla sonuçlandı, ve başarısız siklusların önemli bir nedeni implantasyon başarısızlığıdır.