Lazer destekli yuvalama

Embriyo başarılı gebelik için membranı kırmak gerekir. Embriyo membranı kırmak ve bu süreçi asanlaştırmak için lazer desteği ile özel bir yöntem var. Bu delik mekanik olarak bir pipet ve özel lazer  kömekliği ile yapılır. O biyolojik asitle yapılıyor. Bu yöntemle gebeliğin süretini artırmak büyük hacimde kesin yoktur. Aşağidakı hasta prupları lazer desteği ile kuluçkalık yumurta yöntemini başarı ile kullana bilir:

  • 37 yaşından yukarı kadınlar
  • Tedaviden önce FUH (folikül uyarıcı hormon) yüksek seviyesi
  • Embriyoların bitmiş kalitesi
  • Kalın membranlı embriyolar
  • Daha önce yapılmış başarısız girişimler

 

Bu yöntem nasıl gerçekleşir?

Bu yöntem belli tecrübe gerektiriyor, ve hamilelik oranını arttırmaya yardımcı olmamağı önce söylenmişdi.
lazer destekli yuvalama farklı teknolojilerin yardımıyla yerine getirilebilir. mikromanipülasyon cam iğne kullanılarak mekanik ponksiyon üretilir ve embriyolar pipetle yerleşir. Nazik iğnese, embriyo hücrelerine dokunmaz ve zarar vermezdir. Membran, iğne ile pipet arasında, kesme şeklinde bir delik görünene kadar dikkatle sürülür.

Lazer kesim:

  • Lazer elyafı ile düz temas.
  • Odaklanmış lazer ışını membranı asit ile mikroskop mercekleri vasıtasıyla yönlendirir.